Меню
Корзина

Політика безпеки

Надання інформації Клієнтом.

Під час реєстрації на Сайті Клієнт надає таку інформацію: Прізвище, Ім'я, адреса електронної пошти, пароль для доступу до Сайту.

При оформленні замовлення Клієнт може надавати таку інформацію: Прізвище, Ім'я, По-батькові, адреса доставки замовлень, номер контактного телефону.

Надаючи свої персональні дані при авторизації/реєстрації на сайті, Клієнт погоджується на їх обробку протягом невизначеного терміну з метою виконання Продавцем своїх зобов'язань перед клієнтом, продажу ним товарів та надання послуг, надання їм довідкової інформації, а також з метою просування товарів, робіт та послуг. При обробці персональних даних Клієнта інтернет-магазин керується Федеральним законом "Про персональні дані" та локальними нормативними документами.

Клієнт має право отримати інформацію, що стосується обробки його персональних даних (в т.ч. про способи та цілі обробки, про осіб, які мають доступ до його персональних даних або яким можуть бути розкриті персональні дані на підставі договору з інтернет-магазином, про терміни обробки ).

  Використання інформації наданої Клієнтом та одержуваної Продавцем.

Продавець використовує надані Клієнтом дані протягом усього терміну реєстрації Клієнта на Сайті з метою:

- для реєстрації/авторизації Клієнта на Сайті;

- для обробки замовлень Клієнта та виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом;

- для здійснення діяльності з просування товарів та послуг;

- аналізу купівельних особливостей Клієнта та надання персональних рекомендацій.